Seniorverhuizer | Seniorenverhuizing

De laatste trends in seniorenzorg 2018

×
Ga terug naar het overzicht

De laatste trends in seniorenzorg 2018

Niemand kan de toekomst voorspellen. Desondanks kunnen we wel een aantal ontwikkelingen signaleren. In dit artikel delen we 8 trends in seniorenzorg, zoals langer thuis wonen, de kwaliteit van leven en de rol van technologie voor de zorg.

1. Senioren worden thuis oud

Op dit moment wonen er 3,1 miljoen senioren in Nederland. Bijna 95 procent van de 65-plussers woont nog thuis. Dankzij de Wet Langdurige zorg (Wlz) kunnen ook senioren met een zwaardere zorgvraag langer thuis blijven wonen. Deze ontwikkeling is mede te danken aan de zorg van buren, familieleden, vrienden en mantelzorgers.

2. Kleur in seniorenzorg

In 2012 was 4 procent van de senioren van niet- Westerse afkomst. In 2060 stijgt het percentage migranten naar 23%. De grootste groepen zijn op dit moment; Surinamers, Marokkanen, Turken en Antillianen. Ook onder zorgprofessionals neemt het aantal migranten toe.

3. Functie van zorgprofessional verandert

Veel banen in de zorgsector krijgen een bredere invulling en nieuwe taken. De functie en rol van professionals in de zorg verandert. Zorgprofessionals werken in wijkteams, netwerken, zorgorganisaties en als ZZP-er. Hun functie gaat gepaard met nieuwe taken, zoals poortwachter, samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers.

4. Senioren het uitgangspunt

De zorg rondom seniorenzorg wordt steeds persoonlijker en individueler. Bij het vaststellen van de zorg die een senior nodig heeft, staat zijn sociale netwerk centraal en is de specifieke zorg het uitgangspunt. Hij beheert zelf zij medische- en gezondheidsgegevens en verleent rechten tot inzage aan personen in zijn netwerk of betrokken zorgverleners.

5. Digitale zorg

De zorgprofessional van nu is opgegroeid in digitale omgeving en gebruikt technologie om zorg op afstand te leveren en om samen te werken met collega’s of zorgprofessionals van verschillende instanties. Ook steeds meer senioren zijn digitaal. Zo’n 65% van de senioren heeft een smartphone of een tablet en regelt online zijn zaken.

Trend 5: Steeds meer senioren regelen online hun zaken

6. Zorgkosten Nederland hoogste in Europa

De kosten van seniorenzorg blijft stijgen. Als deze trend doorzet, zal Nederland in 2050 8,2 procent van het Bruto Binnenlands Product aan langdurige zorg besteden. Dat maakt Nederland de grootste stijger binnen Europa. Er moet een manier worden gezocht om deze kosten te dekken en te beperken.

7. Participatiesamenleving

De participatiesamenleving krijgt steeds meer vorm: de zorg raakt meer verweven met onze maatschappij en de focus ligt op de burgers, gezondheid, goede zorg en eigen regie. De overheid verbindt en faciliteert door partijen bij elkaar te brengen om vernieuwing te realiseren en om de zorg goed te organiseren.

8. Nieuwe opvattingen over de kwaliteit van het leven

Er ontstaan nieuwe opvattingen over gezondheid en kwaliteit van het leven, die het leven zin geven: lichamelijke- en geestelijke gezondheid, relaties, participatie aan de maatschappij, persoonlijke ontwikkeling, zelfregie, rechten en belangen, spiritualiteit en dagelijks functioneren.

Kennis op maat maken en delen we samen!

De vraagstukken in de (senioren)zorg worden steeds complexer. Zorgorganisaties en maatschappelijke initiatieven werken nauw samen en fungeren als kennispartner en vraagbaak. Heeft u vragen, tips of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Deel deze met ons! Laat uw reactie achter via onderstaand formulier.

Ga terug naar het overzicht

Waarom kiest u Senior Verhuizer?

Na een ingrijpende gebeurtenis als een seniorenverhuizing, is het fijn als alles na afloop ook daadwerkelijk geregeld is. Geen spulletjes die nog gebracht moeten worden of dingen die nog op een andere plek moeten staan of hangen. Bij Senior Verhuizer maken we uw nieuwe woning direct bewoonbaar. Zoals u dat graag ziet.

Vraag offerte aan

Wij werken samen met

Logo Cliniclowns
Logo De Zonnenbloem
Logo Gered Gereedschap
Logo SWOA
Logo Keten Dementie de Liemers
Logo To Care Zorgprofessionals
Logo ReShare Leger des Heils
Logo Erkend Leerbedrijf

Interesse in onze diensten? Vraag offerte aan