Seniorverhuizer | Seniorenverhuizing

Stappenplan voor verhuizing naar een verzorgingstehuis

×
Ga terug naar het overzicht

Stappenplan voor verhuizing naar een verzorgingstehuis

Gaat u of iemand binnen uw familie-/kennissenkring verhuizen naar een verzorgings- of verpleeghuis, dan moet er een hoop geregeld worden. Welke valkuilen kunt u verwachten? In dit artikel lees u waar u rekening mee moet houden. Hierbij een stappenplan voor verhuizing naar een verzorgingstehuis.

Op tijd een geschikte plek zoeken

Wanneer iemand acuut naar een verpleeg- of verzorgingshuis moet verhuizen (bijvoorbeeld na een ­ongeluk), dan is er nauwelijks tijd om een plek te zoeken die ­passend is. Daarom is het verstandig om tijdig te bepalen welk verzorgings­huis de voorkeur heeft. Dat wil ­zeggen: ruim voordat er een ­indicatie is. Het kan een verzorgings­huis in de eigen woonplaats zijn, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in de buurt van de kinderen. Soms is er na een beroerte of ongeluk sprake van kortdurende zorg en revalidatie. Wanneer u niet terug kunt naar uw oude woning kan Senior Verhuizer het gehele traject oppakken. U kunt denken aan Opslag van de inboedel en/of oplevering van de woning voor de verkoop of verhuur.

Verzorgings- en verpleeghuizen vergelijken

Elk verzorgings- en verpleeghuis heeft zijn eigen karakter, ­signatuur en sfeer. Daar moet u zich prettig bij voelen. Kies daarom een huis dat echt bij u past, en niet omdat het bijvoorbeeld toevallig dicht bij de oude woonplaats is. U vindt op ­www.kiesbeter.nl een overzicht van alle verzorgings­huizen en hun karakteristieken. Maak een eerste ­selectie en vraag informatie van de ­huizen die uw voorkeur hebben. Ook kunt u een keertje gaan ­kijken en praten met personeel en/of ­bewoners. Vraag of het huis een wachtlijst heeft.

Indicatie van het CIZ aanvragen

U kunt alleen in een verzorgingshuis gaan wonen met een zogeheten ‘indicatie voor verblijf’ van het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg). De toekomstige bewoner kan zo’n indicatie zelf bij het CIZ aanvragen, eventueel samen met een familielid of mantelzorger. Ook de (huis)arts of de thuiszorg­instelling kan een indicatie ­aanvragen.

Het CIZ bepaalt hoeveel zorg ­iemand nodig heeft. Dit gebeurt aan de hand van tien Zorgzwaarte­pakketten (ZZP’s). Jaren geleden was ZZP1 voldoende om naar een verzorgingshuis te gaan. Nu is ­minimaal ZZP4 ­nodig. Dit staat voor ­‘beschut ­wonen met ­intensieve verzorging en uitgebreide begeleiding’. Als iemand niet meer zelfstandig kan wonen (bijvoorbeeld door beginnende ­dementie) en er is geen partner (meer) die dit kan opvangen, dan is ZZP4 op zijn plaats.

Voor particuliere verzorgings­huizen geldt dat u daar wél op eigen initiatief zonder indicatie naartoe kunt verhuizen. De ­bewoner moet de rekening dan wel volledig zelf betalen.

Checklist voor verhuizing naar een verzorgingshuis

Voorbereiding

• Bijtijds oriënteren
• Passend verzorgingshuis ­zoeken
• Indicatie regelen
• Kosten berekenen

Rond de verhuizing

• Aansluitingen regelen
(tv, telefoon, internet)
• Nieuwe woonplek inrichten
• Extra kleding kopen
• Medicijngebruik doorgeven
• Eventueel dieet bespreken
• Eventueel volmacht regelen
• Zorgleefplan maken (hier
staan de afspraken met het ­verzorgingshuis in)

Adreswijziging sturen naar

• Familie en vrienden
• Gemeente
• Belastingdienst (voor ­toeslagen)
• Sociale Verzekeringsbank (SVB)
• Centraal Administratie Kantoor (CAK)
• Huisarts
• Eventuele specialisten
• Tandarts
• Pensioenfondsen
• (Zorg)verzekeringen
• Bank
• Notaris
• Tijdschriften, dagbladen en kranten.

Kosten ­verzorgingshuis

Het verblijf in een verzorgingshuis wordt betaald uit de AWBZ, de ­Algemene Wet Bijzondere Ziekte­kosten. De kosten van een verzorgingshuis variëren per instelling. Als bewoner betaalt u een ­eigen bijdrage. Het eerste ­halfjaar is dit bedrag relatief laag, daarna betaalt u per ratio: afhankelijk van uw inkomen, vermogen en leeftijd. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) kan u helpen met een proefberekening (zie kader).

Piekeren, twijfelen, wakker liggen: gaan we samen of alleen?

Als van een echtpaar de ene ­partner een indicatie heeft voor een verzorgingshuis, mág de ­gezonde partner meeverhuizen, op voorwaarde dat er een geschikt appartement ­beschikbaar is. De gezonde ­partner betaalt dan hiervoor een ­bijdrage. Maar lang niet altijd zal de ­gezonde partner in een ­verzorgingshuis wíllen wonen.
Hij of zij kan ook thuis blijven ­wonen. In dat geval berekent het CAK de lage eigen bijdrage voor het verblijf in het verzorgingshuis.

Huiselijke beslommeringen

In een verzorgings- of verpleeghuis krijgt iedere bewoner een aangepaste, opgeknapte kamer, maar u moet zelf ook nog veel ­regelen. Om te beginnen moet u met uw eigen meubelen voor de inrichting zorgen. Het verzorgings­huis zorgt voor aansluitpunten voor telefoon, ­kabeltelevisie en internet, maar niet voor uw abonnementen. De kosten voor het wassen van de ­kleding is voor eigen rekening; deze kunnen flink oplopen. Het kan lang duren voordat de was weer schoon terug is; extra kleding en ondergoed is daarom vaak ­wenselijk (gelabeld, anders raakt het kwijt).

Werk uit handen geven

Het kan verstandig zijn om een ­volmacht te geven aan bijvoorbeeld een kind of een vertrouwde mantelzorger. Degene met de ­volmacht kan dan namens de bewoner handelen en alle ­administratie rond de indicatie, eigen bijdrage en financiën voor zijn rekening nemen. De bewoner houdt (ondanks de volmacht) de mogelijkheid om zelf te ­handelen. En mocht de bewoner het overzicht kwijtraken, dan is er al iemand aangewezen die namens hem of haar in actie kan komen.

Nuttige webadressen & telefoonnummers

Oriënteren op verzorgings­huizen: www.kiesbeter.nl

In gang zetten van de indicatie: Centrum Indicatiestelling Zorg, www.ciz.nl of T 088-789 10 99.

Proefberekening kosten: ­Centraal Administratie Kantoor, www.hetcak.nl of T 0800-0087.

Vragen over de AOW: Sociale Verzekeringsbank, www.svb.nl of
T 020-656 56 56 (hoofdkantoor).

Voor de toeslagen:
www.toeslagen.nl of Belasting­telefoon T 0800-0543 (gratis).

Voor mantelzorgers: belangen-organisatie Mezzo, www.mezzo.nl of T 030-659 22 22.
Tip: Mezzo heeft o.a. de folder ‘Van thuis naar verpleeghuis’, waarin ook veel aandacht is voor de ­emotionele en psychische ­aspecten van een verhuizing.

Ga terug naar het overzicht

Waarom kiest u Senior Verhuizer?

Na een ingrijpende gebeurtenis als een seniorenverhuizing, is het fijn als alles na afloop ook daadwerkelijk geregeld is. Geen spulletjes die nog gebracht moeten worden of dingen die nog op een andere plek moeten staan of hangen. Bij Senior Verhuizer maken we uw nieuwe woning direct bewoonbaar. Zoals u dat graag ziet.

Vraag offerte aan

Wij werken samen met

Logo Cliniclowns
Logo De Zonnenbloem
Logo Gered Gereedschap
Logo SWOA
Logo Keten Dementie de Liemers
Logo To Care Zorgprofessionals
Logo ReShare Leger des Heils
Logo Erkend Leerbedrijf

Interesse in onze diensten? Vraag offerte aan