skip to Main Content

Onderzoek: huisdier in zorgcentrum goed voor gezondheid senioren

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft een huisdier. Hoewel ruim driekwart van de zorgcentra dit toestaat, komt het zelden voor dat een huisdier mee verhuist. Het hebben van een huisdier in een zorgcentrum biedt veel voordelen, die de gezondheid van senioren positief beïnvloeden.

Verhuizen met huisdier een stuk aangenamer

Huisdieren zijn als kinderen voor veel mensen. Zij zijn een bron van gezelligheid, vertrouwen en veiligheid. En daarmee zijn zij als een rots in de branding in een nieuwe, vreemde situatie. De verhuizing naar een verzorgings- of verpleeghuis wordt als een stuk gemakkelijker ervaren, als een bewoner zijn huisdier mag meenemen (bron: Innovatiekring Dementie).

“Dieren in instellingen bieden steun door hun gezelschap, leiden af van ziekte en ongemak, geven plezier en maken mensen actiever”, zegt onderzoekster Marie-José Enders.

Huisdieren meeverhuizen zorgcentrum | Senior Verhuizer Huisdieren meeverhuizen zorgcentrum | Senior Verhuizer

Huisdieren positieve invloed op senioren met dementie

Uit onderzoek blijkt ook dat huisdieren erg waardevol zijn voor mensen met dementie. Zij zijn minder eenzaam, vertonen minder ‘probleemgedrag’ en meer sociaal gedrag. Daarnaast kan het exact kopiëren van de nieuwe woning, een verhuizing ook een stuk gemakkelijker maken voor ouderen met dementie. Klik hier voor meer informatie over verhuizen met dementie.

Ruim een op de twee Nederlanders heeft een huisdier. Toch is het eerder uitzondering dan regel dat huisdieren meeverhuizen naar een woonzorgcentrum”, aldus Kim Kuipers onderzoekster naar dementie.

Wanneer mag een huisdier meeverhuizen

Of het meeverhuizen van huisdieren is toegestaan, verschilt per zorgcentrum. Ruim 75% van de zorgcentra in Nederland staat het hebben van huisdieren toe, mits u (of uw mantelzorger) er voor kan zorgen en het dier geen overlast veroorzaakt.

Back To Top