skip to Main Content
Senioren In Een Verpleeghuis

Senioren in verpleeghuis zijn gelukkig!

De afgelopen jaren kwamen verpleeghuizen vaak negatief in het nieuws. Maar, uit onderzoek van het Sociaal- en Cultureel Planbureau, blijkt dat mensen die rechtstreeks met verpleeghuizen te maken hebben, juist heel erg positief zijn over de zorg die wordt geboden. Het imago dat zij hebben blijkt slechter dan de kwaliteit van de zorg.

Ruim de helft van de senioren is gelukkig

Uit recent onderzoek blijkt dat 80 procent van de bewoners tevreden is over hun situatie en de zorg in hun verpleeghuis. Van de ondervraagde senioren zegt 60 procent gelukkig te zijn. Slechts één op de tien geeft aan ongelukkig te zijn. De meest gehoorde klacht is dat verzorgenden te weinig tijd voor bewoners hebben. Zo is er geen tijd om levensvragen te bespreken. De bewoners voelen zich wel gehoord en serieus genomen, maar geven aan dat zij niemand hebben om vertrouwelijke dingen mee te delen.

Tijd voor persoonlijke aandacht

Uit het onderzoek blijkt ook hoe belangrijk het is om meer te investeren in verzorgenden en begeleiders van activiteiten, zodat de werkdruk van het verplegende personeel lager wordt. Op deze manier is er meer tijd en ruimte voor persoonlijke aandacht voor bewoners in een verpleeghuis. Ook familieparticipatie kan enorm het verschil maken. Bekijk de video:

Vergrijzing vraagt om strenge toelatingseisen

De toelatingseisen om in een verpleeghuis te kunnen wonen is de afgelopen jaren flink verhoogd, waardoor het aantal mensen dat er woont sterk is gedaald. Momenteel wonen er zo’n 117.000 mensen in een verpleeghuis. Het merendeel is vrouw, ouder dan 80 en heeft ernstige beperkingen. De verwachting is dat het aantal bewoners in een verpleeghuis zal stijgen naar 141.000 in 2025 (Actiz).

Back To Top